U bent hier: Home / Toekomstige studenten / Ingenieur-architect of architect?

Ingenieur-architect of architect?

Wat zijn de inhoudelijke verschillen tussen de opleidingen ‘Burgerlijk Ingenieur-Architect‘ aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en ‘Master in de Architectuur’ aan de Faculteit Architectuur? 

De opleidingen tot architect en burgerlijk ingenieur-architect leiden allebei op tot academisch geschoolde professionelen die gebouwen en de gebouwde omgeving bedenken, ontwerpen en verwezenlijken. Ze geven allebei toegang tot het beroep van architect en tot voortgezette studies in dat domein. Ze zijn inhoudelijk dus nauw verbonden, maar hebben toch een verschillende aanpak en invulling.

De opleidingen tot architect en burgerlijk ingenieur-architect bestrijken alles wat te maken heeft met de gebouwde ruimte en de praktijk van ontwerpen, plannen, bouwen, managen en wonen. De basisopleiding omvat drie grote kennisdomeinen:

  • architectuur- en humane wetenschappen,
  • bouwtechnieken en de exacte wetenschappen die daarbij nodig zijn,
  • vormgeving en ontwerpen.

Historisch gezien is de opleiding tot architect ontstaan uit een artistieke opleiding, en de opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect uit de ingenieursopleiding. Daardoor leggen ze andere klemtonen.

  • De opleiding tot architect omvat de helft ontwerpvakken, een kwart architectuurwetenschappen en een kwart bouwtechnieken. De klemtoon ligt hier dus op het ontwerpen.
  • De opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect omvat de helft exacte en technische vakken, een kwart architectuurwetenschappen en een kwart ontwerpen. De klemtoon ligt hier dus op de ingenieursbenadering en de technische competenties.

 

Burgerlijk ingenieur-architect

De opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van KU Leuven is een academische opleiding burgerlijk ingenieur, gericht op de architectuur. Hier wordt de architectuurwetenschappelijke en bouwtechnische kennis op twee manieren ontwikkeld: via aparte ‘vakkenstammen’ en via hun toepassing in het ontwerpen. Vakkenstammen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en kunnen uitmonden in diverse specialisaties. Van elke ‘vakkenstam’ krijg je theorie, seminaries en oefeningen. Voor je uiteindelijke masterproef kan je kiezen tussen ontwerpen, bouwtechnische- of architectuurwetenschappen.

De opleiding ontwikkelt je wetenschappelijke en ontwerpende ingesteldheid. Wetenschappelijke vakken scherpen je zin voor analyse, inzicht en kritische reflectie aan. Bij het ontwerpen ligt de nadruk op creatieve synthese, rationele argumentatie en het bouwen als finaliteit. Je benut het integrerend vermogen van het ontwerpen, met kennis van en in wisselwerking met de historische, ruimtelijke, maatschappelijke en technisch-economische context.

In de opleiding zijn de ingenieurswetenschappen sterk aanwezig. Door het doorgedreven theoretische en wetenschappelijke niveau van de bouwtechnische vakken, moet je van bij de start van je opleiding een goede exact-wetenschappelijke en wiskundige basis hebben. Daarnaast worden van jou eveneens een brede interesse en een zekere aanleg voor ontwerpen of vormgeving verwacht.

Eenmaal afgestudeerd, kan je specialiseren in stedenbouw of monumentenzorg, je kan doctoreren in de architectuur- of bouwtechnische wetenschappen of je kan aan de slag in het brede veld van bouwen en wonen. Daar kan je werken als zelfstandig architect, als ontwerper in een architectuurbureau of als gespecialiseerd raadgevend ingenieur. Mogelijk treed je op als ondernemer in de bouwsector, als deskundige bij projectontwikkeling, als projectleider voor complexe stads- of architectuurprojecten. Of misschien kies je voor wetenschappelijk onderzoek of ga je voor belangrijke functies in het beheer en beleid van bouwen en wonen.

Architect

De opleiding tot architect aan de Faculteit Architectuur van KU Leuven is een academische opleiding met een artistiek-exploratieve invalshoek waar alle bouwtechnische, architectuurwetenschappelijke en artistieke vakken die je krijgt in relatie staan met het ontwerp. Een ontwerponderzoekende ingesteldheid vormt het wezenlijk element in het creatieve proces van het ontwerp.

Je wordt opgeleid om een eigen ontwerpattitude te ontwikkelen. Je onderzoekt de opgave en maakt een synthese van vormgeving, technische mogelijkheden en maatschappelijk-culturele doelstellingen. De opleiding heeft een internationale oriëntatie en biedt een heel gamma van mogelijke wegen en ontwerpvaardigheden aan. Het aanwezige wetenschappelijk ontwerponderzoek slaat een directe brug naar zowel de voorbeeldige professionele ontwerppraktijk, als naar de ontwikkeling van de architectuurdiscipline.

Als student moet je een goede intellectuele basis en een brede culturele interesse hebben. Je staat open voor ontwerpen en kunst. Je hebt interesse voor de techniek van het bouwen, en bezit de vaardigheid om daar de nodige kennis over te verwerven. Je wil graag en goed ontwerpen.

Ben je eenmaal afgestudeerd, dan kan je verder specialiseren. Je kan doctoreren, of je kan aan de slag in het brede veld van bouwen en wonen. Je wordt dan bijvoorbeeld architect en werkt als ontwerper in een architectuurbureau, je voert architectuurprojecten uit of bereidt ze voor, of je werkt als adviseur voor expertises en voor het beheer van gebouwen. Verder kan je ook terecht in de brede wereld van design en vormgeven.

 

keyboard_arrow_up