U bent hier: Home / Nieuws / Campus Abdij Roosenberg: KU Leuven vestigt campus in het Waasland

Campus Abdij Roosenberg: KU Leuven vestigt campus in het Waasland

KU Leuven vestigt een studiecentrum voor zingeving en religie, architectuur en kunst in de Abdij Roosenberg te Waasmunster.

Op 18 december 2016 werd officieel het principeakkoord ondertekend tussen de Mariazusters van Franciscus en de KU Leuven. Hierbij treedt de KU Leuven toe tot de VZW die de Abdij Roosenberg in eigendom heeft. KU Leuven zal de abdij uitbaten als Campus Abdij Roosenberg. Ze zal er in het bijzonder een studie- en conferentiecentrum op de domeinen van zingeving, architectuur en kunst uitbouwen vanuit spirituele, intellectuele en artistieke invalshoek. KU Leuven engageert zich daarbij om het spiritueel en architecturaal karakter van het complex en het ermee verbonden geestelijk erfgoed van de congregatie van de Mariazusters van Franciscus blijvend te eerbiedigen. KU Leuven zal instaan voor het onderhoud en de nodige restauratiewerken van dit unieke bouwwerk.

De relatie tussen de Faculteit Architectuur en Campus Abdij Roosenberg

Het werk van Dom Hans van der Laan maakt deel uit van het collectieve geheugen op het gebied van architectuur, zowel nationaal als internationaal. De abdij Roosenberg speelt hierbij een centrale rol. De laatste jaren al vinden steeds meer kunstenaars en architecten hun weg naar de abdij om haar ruimten te bestuderen of er te werken. De groeiende interesse maakte dat de abdij al sinds een tiental jaren nauwe aansluiting zoekt bij de Faculteit Architectuur - Campus Sint-Lucas te Gent van de KU Leuven. Docente Caroline Voet schreef er een doctoraat over het werk van Dom Hans van der Laan, en coördineert in de abdij verblijven, rondleidingen en internationale workshops voor architecten en architectuurstudenten.

KU Leuven wil deze activiteiten vanuit haar Faculteit Architectuur  - Campus Sint-Lucas Gent en samen met Beeldende Kunsten LUCA School of Arts te Gent verder uitbouwen tot een internationaal studie- en congrescentrum dat een actief beleid zal voeren op de domeinen van zingeving, architectuur en kunst. Ze biedt de kans om kunstenaars, architecten en academici samen te brengen vanuit de reële ontmoeting. Ze wil een broedplaats zijn voor reflectie en nieuwe onderwijsvormen. Centraal staat het bewaren van de authenticiteit van de architectuur van de abdij en het landschap, als unieke omgeving voor deze campus.

Al dit academiejaar organiseert de KU Leuven - Faculteit Architectuur - Campus Sint-Lucas Gent verschillende masterstudios die werken rond abdij Roosenberg, dit in samenwerking met de TU Delft en The Sir John Cass School of Art, Architecture and Design van de London Metropolitan University.

In het najaar van 2017 opent het Vlaams Architectuur Instituut een overzichtstentoonstelling over het werk van Dom Hans van der Laan in de Singel in Antwerpen, waarbij de abdij een prominente rol zal spelen.

Lees meer over het geestelijk erfgoed van de congregatie van de Mariazusters van Franciscus

Lees meer over de unieke architectuur van Abdij Roosenberg