U bent hier: Home / Onderwijs / Interieurarchitectuur

Interieurarchitectuur

Overzicht van de opleiding Interieurarchitectuur aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, campus Sint-Lucas

 

 

Opleiding

Profiel

Doel

Loopbaan

Typisch interieurarchitectuur

Alumni vertellen

Programmagids

Blog

Brochure

Presentatie infodagen

   

Opleiding

De opleiding interieurarchitectuur steunt op 150 jaar ontwerptraditie van Sint-Lucas Architectuur.
Het programma vertoont veel raakvlakken met de kunstopleidingen, en besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de ruimte en haar beeldende expressie. De kern van de opleiding is het ontwerpen zelf, dat je stap voor stap verder uitbouwt via ontwerpprojecten in een van onze ontwerpstudio’s. Je ontwerpt vanuit een specifiek standpunt dat dicht bij de beleving van ruimte van de gebruikers ligt. De complexiteit van het ontwerpproces is groot: je moet functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht brengen en ze integreren in de private en publieke ruimte. Naarmate de opleiding vordert, kun je je eigen curriculum meer en meer kleuren door keuzestudio’s, een stage, de masterproef en een brede waaier aan keuzeopleidingsonderdelen.

De masteropleiding in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe ontwerpopgaven in de publieke en de private sector. Na je opleiding kan je interieurs op verschillende schaalniveaus binnen de verstedelijkte samenleving ontwerpen. Het leren omgaan met de bestaande gebouwde omgeving is hierbij net zo belangrijk als het ontwikkelen van nieuwe ingrepen. De opleiding verenigt theorie en ontwerp en komt tegemoet aan een nationale en internationale behoefte aan academische geschoolde interieurarchitecten.

 

Profiel

Je wil je specialiseren in het ontwerp van publieke en private interieurs. Je bent geboeid door de manier waarop sociale, politieke of culturele gebruiken een uitdrukking vinden in de inrichting van stedelijke ruimtes. Je wil een eigen ontwerphouding ontwikkelen om hiermee om te gaan en de kennis en vaardigheden opdoen om dit alles wetenschappelijk te onderbouwen.

Doel

In de opleiding interieurarchitectuur leer je methodisch te werk gaan en via theoretisch en ontwerpend onderzoek passende en innovatieve ontwerpoplossingen bedenken. Je leert in te spelen op de voortdurend veranderende relaties tussen enerzijds de ruimtelijke en anderzijds de sociale, politieke en economische aspecten van een cultuur. Je ontwikkelt een uitgesproken inzicht in het standpunt van de gebruiker terwijl je het grotere geheel van de opgave blijft beheersen. Via communicatieve, management- en technische vaardigheden kun je jezelf stevig neerzetten als interieurarchitect.

Als masterstudent positioneer en profileer je jezelf in het academische debat. De masterproef is de drager van dit parcours. Deze proef overspant een brede waaier van mogelijkheden binnen elke master, van sterk onderzoeksgericht en tot meer ontwerpgericht. De student krijgt de keuze om zich te profileren in één van de vier ontwikkelde thematische lijnen: ‘Erfgoed en authenticiteit,’ ‘Publieke ruimte en huiselijkheid,’ ‘Performatieve ruimte en nabijheid’ en ‘Narratieve ruimte en materialiteit.’ In directe dialoog met ervaren docenten met een ontwerpers- en/of een onderzoekersprofiel ontwikkelt de student een eigen positie in het domein van de interieurarchitectuur.

Typisch interieurarchitectuur

In de master interieurarchitectuur kies je uit verschillende thematische trajecten op Campus Sint-Lucas Gent of Campus Sint-Lucas Brussel het traject dat het best bij je past. Je kiest zelf voor een team van docenten en hun aanpak.

Je wordt begeleid door een trio van docenten: de ontwerpdocent werkt nauw samen met een theoriedocent geschiedenis, theorie of sociale wetenschappen en met een theoriedocent uit de vakgroep bouwtechnieken. Deze docenten hebben voeling met de praktijk als interieurarchitect, leiden een eigen gerenommeerd bureau of hebben hun sporen verdiend in het universitair onderzoek.

De kern van de opleiding bestaat uit twee vakken waarin de integratie van verschillende vormen van kennis - ontwerp, geschiedenis, theorie of sociale wetenschappen en bouwtechnieken - en een brede waaier aan vaardigheden centraal staan en geïntegreerd worden benaderd.

Het opleidingsonderdeel Studio spitst zich toe op observeren, documenteren, tekenen en ontwerpend onderzoek. Je leert hoe je het ontwerpproces theoretisch kunt onderbouwen en hoe de uitdagingen ervan te benoemen en te bespreken in de vorm van een paper. Naast het verfijnen van je vaardigheden op het vlak van tekenen en schrijven ontwikkel je ook de mondelinge en visuele presentatie van je stellingnames.

Het grootste opleidingsonderdeel van de master is de masterproef. Hier bepaal je je eigen koers als ontwerper. Verder bouwend op de verworven competenties en vergaarde kennis en in directe dialoog met de docenten lijn je het onderwerp van je eigen masterproef af.

Loopbaan

Met het diploma van master in de interieurarchitectuur op zak draag je als creatieve vernieuwer en bouwer bij aan de ontwikkeling van de hedendaagse cultuur en maatschappij. Je bepaalt mee hoe mensen leven, werken, wonen of zich ontspannen.
De wereld van de interieurarchitectuur is enorm in beweging. Verschillende partijen werken samen bij de uitwerking van een interieur: opdrachtgevers, regelgevers, uitvoerders, gebruikers ...
De interieurarchitect neemt in dit divers team leiderschap op. Afgestudeerde interieurarchitecten starten vaak via een vennootschap of een samenwerkingsverband een eigen bureau. De kwalitatief hoogstaande opleiding met het creatieve denk- en ontwerpproces als kern wordt door bedrijven en overheidsdiensten sterk gewaardeerd. Veel afgestudeerden spelen een voorname rol in internationale ontwerpbureaus. Je kunt ook kiezen voor een master-na-master of een doctoraat.

 

Programmagids

Academische bachelor

Voorbereidingsprogramma

Schakelprogramma

Master

 

Alumni vertellen:

 

Interieurarchitecte Pleuntje Jellema is per 1 maart van start gegaan als junior researcher/ PhD kandidaat aan de KU Leuven. Haar project onder leiding van prof. Ann Heylighen gaat over hoe de beleving van mensen getroffen door kanker inzichten kan bieden voor het ontwerpen van omgevingen voor kankerzorg.

Meer en meer wordt erkend dat architectuur een belangrijke impact heeft op ons welbevinden en onze levenskwaliteit. Vooral in omgevingen voor kankerzorg, waar mensen geconfronteerd worden met stress en angst, is het relevant om dit potentieel van architectuur aan te boren. Het project beschouwt diverse omgevingen waar kankerzorg plaatsvindt: ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen, maar ook kankerzorgcentra, accommodaties van lotgenotengroepen, en centra voor palliatieve zorg.

Het onderzoek zal de ruimtelijke ervaring van mensen getroffen door kanker in de spotlight te zetten. Vervolgens is het streven om met die inzichten ook in te spelen op de informatienoden van architecten.

Pleuntje heeft een master in Sociale Geografie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, volgde een bachelor in Environmental Design aan OCAD University in Toronto, Canada om uiteindelijk in 2014 aan de Facultiet Architectuur van KU Leuven de bachelor en master Interieurarchitectuur af te ronden. In de Research[x]Design groep in Leuven komen haar creatieve en analytische vaardigheden van pas in een interdisciplinaire onderzoeksgroep. Wens je meer info over het project, heb je suggesties voor het projectteam, of wil je op de hoogte gehouden worden over de projectresultaten? Contacteer pleuntje.jellema@kuleuven.be

http://rxd.architectuur.kuleuven.be/

Presentatie infodagen

Bekijk hier de presentatie van de opleiding Interieurarchitectuur zoals die wordt voorgesteld op de infodagen.