U bent hier: Home / Onderwijs / Voorkennis

Voorkennis wiskunde

 

Gemiddeld zullen er drie lestijden per week ingericht worden, waarvan er telkens één lestijd per week georganiseerd wordt in kleinere klasgroepen.  Deze activerende lessen zijn uitsluitend gereserveerd voor oefeningen en hier kan de student ook bijkomende uitleg vragen over de leerstof.

Sommige onderwerpen zijn terug te vinden op het leerplan van (de meeste richtingen van) het middelbaar onderwijs. We raden aan dat een toekomstige student een goede basis heeft in volgende leermaterie van het middelbaar onderwijs:

Algebra (algebraïsch rekenwerk, eerste- en tweedegraadsvergelijkingen en ongelijkheden, oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen)
Goniometrie (goniometrische getallen, grondformules, verdubbelingformules, eenvoudige goniometrische vergelijkingen, oplossen van driehoeken)
Analytische meetkunde (rechten en kegelsneden)
Analyse (lineaire en kwadratische functies, goniometrische en cyclometrische functies, logaritmische en exponentiële functies, afgeleiden en integralen)
Meetkunde (ruimtelijk inzicht, rechten, vlakken, afstandsberekening, doorsneden)

  • Een goed boek om bovenstaande onderwerpen bij te schaven of op te frissen wanneer je met de opleiding start:
    J. van de Craats en R. Bosch, Basisboek Wiskunde (2e editie), Pearson Prentice Hall (2009). Een digitale versie is te vinden op http://staff.science.uva.nl/~craats/ en een analoge versie in de bibliotheek van de hogeschool.