U bent hier: Home / Internationaal / Naar het buitenland

Naar het buitenland

De internationale dimensie is voor de Faculteit Architectuur een speerpunt. Met het gevoerde beleid wil de faculteit al haar studenten en personeel een waaier van mogelijkheden aanbieden om aan internationalisering te doen. Internationale programma’s zoals studenten- en docentenuitwisseling, ontwikkelingssamenwerking, werken in internationale groepen, stage lopen in het buitenland bieden de deelnemer een internationaal perspectief. Contextverbreding en horizonverruiming op internationaal vlak zijn een niet te missen kans!

In 2013 kreeg de Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas voor haar architectuuropleidingen erkenning van de inzet op het gebied van internationalisering. De visitatiecommissie kende ons namelijk het "Bijzonder kwaliteitskenmerk Internationalisering" toe. Hiermee bevestigt de commissie, in een openbaar VHLORA-visitatierapport, dat de Faculteit Architectuur met succes een internationale en interculturele dimensie heeft opgenomen in het doel, de functie en het aanbieden van deze opleidingen.

De Faculteit Architectuur is bijzonder trots dat de kwaliteit van ons internationaliseringsaanbod werd erkend, en dat de internationale differentiatie en profilering van onze opleidingen in de verf werd gezet.