U bent hier: Home / Onderwijs / POC

Permanente Onderwijscommissies

Opdracht

De Permanente Onderwijscommissies (POC's) houden toezicht op de onderwijsprogramma's en onderwijskwaliteit van de verschillende opleidingen binnen de Faculteit. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding, waarbij ze oog heeft voor onderwijskwaliteit (als centraal orgaan binnen COBRA 1), de onderwijsprogramma's en de visie en doelstellingen van de opleiding. De POC vormt ook het klankbord voor problemen die door studenten, docenten of studietrajectbegeleiding geformuleerd worden. Daarnaast is de POC ook eindverantwoordelijke voor elk opleidingsonderdeel dat onder haar verantwoordelijkheid valt. Ze staat in voor de correcte invulling van de ECTS-fiches en overlegt met andere opleidingen over de inhoud van gedeelde opleidingsonderdelen.

De POC wordt voorgezeten door een programmadirecteur (eventueel bijgestaan door een adjunct-programmadirecteur of ateliercoördinatoren) en bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende onderzoekseenheden. De studentenvertegenwoordiging bestaat uit 1/3e van de POC.

De Facultaire POC (fPOC) overkoepelt de verschillende opleidingsPOC's van de faculteit. Ze staat in voor het facultaire onderwijsbeleid en bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen en onderzoekseenheden en een studentenvertegenwoordiging. Ze is ook eindverantwoordelijke voor het facultaire aanbod aan keuzevakken in de masteropleidingen.

Overzicht POC's

Via de links hieronder kan je per POC een overzicht van de leden opvragen en kunnen personeelsleden de goedgekeurde verslagen nalezen. Ben je student en wil je informatie over de verslagen van de POC? Contacteer dan een van je studentenvertegenwoordigers.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Contacteer dan willem.degreve@kuleuven.be