U bent hier: Home / Onderzoek / Publicaties

Publicaties onderwijs en onderzoek

 

Hier vind je een overzicht van publicaties uitgegeven door de Faculteit Architectuur (of uitgegeven door onderzoekers, docenten, studenten van de faculteit).
Sommige van onderstaande publicaties zijn op deze pagina te downloaden. De meeste kan je bij ons bestellen. Mail ons voor meer info over hoe bestellen.
Oudere uitgaven van 'Street Scape Territories Notebook' zijn eveneens verkrijgbaar via Blurb (print on demand).

Reflections

De Reflections publicatiereeks (2005-2013) wil de werkwijze, de vorm en de inhoud van een atelier reflecteren en expliciteren als kern van het Sint-Lucas-onderwijs. Waarbij expliciteren meer is dan resultaten registreren. Het is onderdeel van de ontwerp attitude, van het permanent onderzoeken, van het methodisch werken. Het is iets dat inherent is aan ontwerpen en aan opleiden. Het is geen bewerking achteraf. Reflectie slaat op een beschouwend vermogen, op continu vergelijken, evalueren en synthetiseren. Maar evenzeer op een onderzoekende vermogen dat eigen is aan een leerproces. De publicaties MMMag (een inhoudelijk debat rond en door de vakgroep mixed-media) en Corps (een overzicht van docentenwerk) maken onrechtstreeks ook deel uit van deze reeks.

Om haar onderzoeksactiviteiten te stimuleren en een onderzoekscultuur te ontwikkelen, begon de school in januari 2006 met een reeks 'onderzoekstraining' seminaries (RTS, Research Training Sessions). Nummers 3, 7, 9, 13, 15, 16, 17 rapporteren over dit ontwerpmatig onderzoek, een domein waar Sint-Lucas internationaal mee het voortouw nam.

Reflections 1, Reflections 2, Reflections 3 (RTS), Reflections 4, Reflections 5, Reflections 6 (Huisvesting Herbekeken), Reflections 7 (RTS), Reflections 8, Reflections 9 (RTS), Reflections 10 (Atelierwerking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning), Reflections 11 (Vakgroep Bouwtechnieken), Reflections 12, Reflections 13 (RTS), Reflections 14, MMMag, Reflections 15 (RTS), Corps, Reflections 16 (RTS), Reflections 17 (RTS, peer reviewed)

Practices in Research #02 - Tour d'Horizon (2021)

The second issue of the double-blind peer reviewed journal for practice-based research is a project of the interuniversity research group In Practice, supported by ULiège, KU Leuven and ULB. ‘In Practice’ invites practicing architects to explore the multiple ways in which architects can engage the professional practice in academic research and reciprocally. The publication broadens the work intiated in the first issue, increasing the diversity approaches, subjects and profiles. The publication is available online via https://architectureinpractice.eu
Editors: Benoît Burquel (ULB); Benoît Vandenbulcke (ULiège); Harold Fallon (KU Leuven), Scientific Committee: Georges Pirson (ULB); Julie Neuwels (ULiège); Pauline Lefebvre (ULB); Rolf Hughes (KU Leuven); Iwan Strauven (ULB); Robin Schaeverbeke (KU Leuven); Harold Fallon (AgwA & KU Leuven); Céline Bodart (ENSA Paris La Villette); Benoît Vandenbulcke (AgwA & ULiège); Cécile Chanvillard (A Practice & UCLouvain); Asli Çiçek (Asli Çiçek & U Hasselt); Caroline Voet (Voet Architectuur & KU Leuven); Lisa De Visscher (A+ Architecture in Belgium & ULiège).

Ruimte #49: De Circulaire Ruimte (2021)

'Ruimte' is het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Het magazine snijdt op een toegankelijke manier ruimtelijke en stedenbouwkundige thema’s aan. Ruimte #49 (De Circulaire Ruimte) biedt theoretische inzichten, afgewisseld met vele praktijkvoorbeelden die het complexe principe van circulaire gebiedsontwikkeling vatbaar maken. Met bijdragen van Annette Kuhk, Elmar Willems, Julie Marin, Bruno De Meulder, Malgorzata Maria Olchowska, ... Lees meer.

The Art of Experiment (2021)

Post-pandemic Knowledge Practices for 21st Century Architecture and Design
The Art of Experiment is a handbook for navigating our troubled and precarious times. In search of new knowledge practices that can help us make the world livable again, this book takes the reader on a journey across time—from the deep past to the unfolding future. Hughes and Armstrong search beyond human knowledge to establish negotiated partnerships with forms of knowledge within the planet itself, examining how we have manipulated these historically through an anthropocentric focus. Rachel Armstrong and Rolf Hughes speak with Pierre d’Alancaisez about their approach to knowledge-making and organa paradoxa as an apparatus for incorporating the unexpected into research and practices. They also talk about sending cockroaches into space, living Shakespearean bricks, and about the value of experimentation in establishing productive cross-disciplinary collaborations. Read more.

Design in Unreal Times (2021)

As part of the Faculty of Architecture's Going Public program a publication is produced each year, with all the 'Engagements' highlighting specific topics within the year themes. The publications will be distributed via tutors and staff but also as supplement to an architectural magazine to reach an international broad audience. The publications will involve studio work and research and represent a large part of the faculty’s community. Design in Unreal Times is published as a supplement to Volume Magazine #58 that reflects thoughts and practice on the Covid conditions during educating and practicing architecture. All contributions are done by (guest)tutors and students from the Faculty of Architecture. Read more.

ga naar publicaties van 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2005-2012