U bent hier: Home / Praktisch / Studentenadmininstratie

Waarvoor kan ik terecht bij de facultaire studentenadministratie?

De facultaire studentenadministratie is de studentenadministratie op de campus waar je studeert. Je kan er terecht voor:

 

Campus Sint-Lucas Gent
Karina Desmet
Sandra Pierpont
Hoogstraat 51 – 9000 Gent
Ingang via het onthaal
09 267 94 44
Openingsuren:
Elke werkdag van 9.30 u. tot 11.30 u., of op afspraak.


Campus Sint-Lucas Brussel
Paul Vandervorst
Paleizenstraat 65/67 – 1030 Brussel
02 242 00 00
Openingsuren:
Elke werkdag (behalve op donderdag) van 13.00 u. tot 14.00 u. en 16.30 u. tot 18.00 u., of op afspraak
Attesten en studentenkaarten verkrijgbaar op het onthaal.
Kerstvakantie van 23 december 2016 tot en met 9 januari 2017

 

Inschrijven

Alle informatie over inschrijven kan je vinden op http://arch.kuleuven.be/kandidaat-student/inschrijven-studiekosten/inschrijven.

Wijzigen van je contract

Wanneer je wenst in te schrijven voor een bijkomende opleiding of je ISP wenst aan te passen.

Attesten

Dit kan gaan over inschrijvingsattesten (huidig of vorige academiejaren), NMBS-attesten, studiegetuigschrift, curriculum, …

Je studentendossier

Via je KU Loket kan je zelf je persoonlijke gegevens raadplegen. Je kan zelf:

  • je persoonlijke gegevens inkijken
  • je adresgegevens aanpassen (enkel je kotadres, werkadres, verblijfsadres)
  • aanduiden op welk adres je correspondentie wil ontvangen
  • je voorkeuren voor de privacy-regeling instellen

Om je domicilieadres te laten aanpassen moet je je identiteitskaart op de studentenadministratie laten inlezen.

Studentenkaart

Ben je je studentenkaart verloren? Je kan een nieuwe kaart aanvragen, deze kost €4.

Werd je portefeuille/studentenkaart gestolen? Kom langs met een aangiftebewijs van de politie. Je krijgt dan gratis een nieuwe studentenkaart.

Uitschrijven

Je kan hiervoor langskomen tijdens de openingsuren. Vergeet niet om je studentenkaart mee te brengen aangezien je deze moet inleveren bij uitschrijving. Je moet je eerst uitschrijven vooraleer je je ergens anders gaat inschrijven.

Zorg er zeker voor dat je voor je komt uitschrijven een correct rekeningnummer invult in je studentendossier op KU Loket zodat een eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld vlot kan verlopen.

Meer informatie over de gevolgen voor het inschrijvingsgeld bij uitschrijving kan je vinden op http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/wijzigingen.html.

Meer informatie over de gevolgen van je leerkrediet bij uitschrijven kan je vinden op https://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/herorienteren3.html#leerkrediet.

Meer informatie over de gevolgen voor kinderbijslag kan je vinden op https://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/herorienteren3.html#kinderbijslag.

Meer informatie over de gevolgen voor je studietoelage kan je vinden op https://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/herorienteren3.html#studietoelage.

Rapporten en creditbewijzen

Voor alle rapporten kan je terecht op de studentenadministratie.

Voor creditbewijzen behaald tot en met het academiejaar 2012-2013 kan je er eveneens terecht.

Voor creditbewijzen behaald vanaf het academiejaar 2013-2014 kan je terecht bij de centrale studentenadministratie.

Diploma’s en duplicaten

  • Diploma’s behaald voor juni 2014

Je kan je diploma komen afhalen op de studentenadministratie van je campus tijdens de openingsuren. Indien je zelf niet kan langskomen kan iemand anders die je een ondertekende volmacht geeft je diploma komen afhalen. Zonder volmacht worden geen diploma’s aan derden meegegeven.
 

  • Diploma's behaald vanaf juni 2014

         Bachelordiploma

Het bachelordiploma wordt in principe slechts afgeleverd op het moment waarop je ook het masterdiploma behaalt. Indien je jouw bachelordiploma eerder nodig hebt (bv. wanneer je de masteropleiding niet aan de KU Leuven volgt) kan je contact opnemen met de studentenadministratie van je campus.

              Masterdiploma

Je diploma wordt tijdens het jaar na afstuderen aangetekend opgestuurd naar het correspondentieadres dat vermeld staat in KU Loket.

              Voorlopig diploma (officieel diploma nog niet afgeleverd)

Indien je officieel diploma nog niet werd afgeleverd maar je hebt toch reeds een bewijs van afstuderen nodig, dan kan je via de studentenadministratie van je campus een voorlopig diploma  aanvragen.
 

  • Duplicaten

                Duplicaat van een diploma behaald voor of in het academiejaar 2012-2013

Voor een duplicaat kan je contact opnemen met de studentenadministratie van je campus. Vermeld zeker je volledige naam, opleiding en afstudeerjaar.

                Duplicaat van een diploma behaald vanaf het academiejaar 2013-2014

Een duplicaat van je diploma kan je enkel aanvragen via het formulier van de centrale studentenadministratie in Leuven.